Blir studier på kort tid lönsamt?

En andra del av aktiveringsmodellen är under beredning i riksdagen. Om modellen träder i kraft kan det betyda att korttidsstuderande får arbetslöshetsförmån.

Det kan bli en andra del av aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa. Aktiveringsmodellen trädde i kraft vid årsskiftet och har fått mycket kritik. Modellen som började gälla 1 januari i år betyder kort och gott att arbetslösa måste visa aktivitet för att få fullt belopp av arbetslöshetsförmån.

I den andra delen av aktiveringsmodellen ingår bland annat information om studier som arbetslös. En person som studerar i upp till sex månader kunde i och med nya modellen få rätt till arbetslöshetsförmån. Tidigare har man endast haft tillgång till studiestödet om man studerat som arbetslös.

I beredning i riksdagen

Den här andra delen av aktiveringsmodellen skulle gagna de arbetslösa som studerar under en kort tid. Ännu finns det ingen information om när och om andra delen av aktiveringsmodellen träder i kraft.

– Ärendet är under beredning i riksdagen och just nu har man ingen information om hur läget är eftersom det är sommaruppehåll i riksdagen, säger juristen Antti Ristimäki på Folkpensionsanstalten (FPA).

Vet ni om det i sådana fall kan träda i kraft nästa år?

– Tyvärr vet vi inte det. Vi väntar på information, säger Ristimäki.

Riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP) kan inte heller säga i vilket skede modellen är i riksdagen.

– Jag sitter inte i det utskottet som behandlar ärendet så det är svårt att säga, säger Blomqvist.

Positivt för Lärkkulla

Lärkkullas rektor Juhani Jäntti har fått information från Utbildningsstyrelsen om vad den andra aktiveringsmodellen skulle innebära. För Lärkkullas del hade modellen varit en fantastisk nyhet.

– Det skulle helt klart locka ännu fler till Lärkkulla. Arbetslöshetsersättningen är ju betydligt större än studiestödet så det hade varit positivt för oss. Det lockar ju att börja studera på korttid, säger Jäntti.