Blir en svensk återvändsgränd permanent?

I skrivande stund vet vi inte om Svenska folkpartiet lyckas ingå i den regeringskonstellation som borde bli resultatet av Antti Rinnes förhandlingar. Om så icke sker kunde det vara läge att ta upp tanken på en Grönlandsminister på nytt.

I politiken rider tiden snabbt. Förhållandet mellan de politiska partierna har grundligt ändrats under de tre senaste årtiondena. Vi kan till exempel betrakta relationen mellan Svenska folkpartiet och...