Bland färger och fågelperspektiv

På Stadshusgalleriet i Hangö kan man föras in i en färgstark värld där traditionellt landskapsmåleri möter det abstrakta. De runt trettio verken som bygger upp Larson Österbergs utställning är en varierande helhet som är visuellt lätt att avnjuta, men också lämnar kvar något djupare hos besökaren.

Utställning: Larson Österberg. Plats: Hangö stadshusgalleri. Tid: till 12.8.

Larson Österberg, som är bosatt i Ekenäs, är ett relativt välbekant namn i de lokala konstkretsarna. Han har haft många utställningar, både i Västnyland och på olika håll i Finland. Han håller också regelbundet målningskurser i sin ateljé i Ekenäs, som även är öppen för allmänheten att besöka.

Österberg jobbar huvudsakligen med oljefärg som medium och traditionellt landskapsmåleri är den grundläggande inspirationen. Det syns helt klart i många av verken, som mycket riktigt är landskap med abstrakta inslag. Det är storslagna himlar, och inte sällan är det fågelperspektiv som gäller. Man flyger med i motivet och färgvalen är harmoniska och välövervägda.

De storslagna landskapen är kanske det man mest förknippar med Larson Österberg, men det som fångar min uppmärksamhet är de abstrakta målningarna. Här är färgerna grällare och penseldragen djärvare, trots att man fortfarande kan se tydliga paralleller till landskapsmålningarna som hänger bredvid. Att konstnären är densamma är det ingen tvekan om, men allt är litet råare och mer dekonstruerat, vilket inbjuder till egna funderingar och kreativa tolkningar av verken.

Färger som specialitet

Tekniskt sett är Österberg en skicklig målare. Färgblandning och användning av färger är ett specialintresse för honom. Han beskriver sig själv som en ganska snabb målare, men samtidigt finns det mycket tanke och planering bakom, innan han skrider till verket. Strukturer är också viktiga i målningarna, och Österberg berättar att vissa av tavlorna har målats om flera gånger. De många färglagren hjälper till att skapa ytterligare dimensioner i verken.

Som helhet är utbudet på utställningen varierande, men fungerande. De mer klassiska landskapen och de abstrakta tavlorna kompletterar varandra på ett effektivt sätt. Variationen gör också att de flesta besökare säkerligen kan hitta något som tilltalar dem.

Förutom på Stadshusgalleriet i Hangö kan man för tillfället även se Österbergs målningar på Bengelsdorffs galleri i Helsingfors, där hans konstverk finns utställda fram till jul.

Clara Wahlström