Björknäs behövs som bostadsområde

I onsdags stod rivningen av skolbyggnaden, områdets huvudbyggnad, i turen. Tidigare har elev- och personalbostäderna, liksom den kombinerade maskin- och idrottshallen jämnats med marken. Bild: Lina Enlund

Nu rivs gamla Forstinstitutet i Björknäs. Bara den nyaste matsalsbyggnaden blir kvar tillsvidare. I framtiden kommer fastigheten att bli ett stort bostadsområde. Det finns cirka 17 000 kvadratmeter byggrätt på tomten.

I onsdags stod rivningen av skolbyggnaden, områdets huvudbyggnad, i turen. Tidigare har elev- och personalbostäderna, liksom den kombinerade maskin- och idrottshallen jämnats med marken.

Det nyaste huset på området som byggdes som matsal och klassrum och som senast användes som daghem, kommer tillsvidare att bevaras.

– Den kan behövas under byggnadsskedet, säger Bill Anckar, fastighetsdirektör på Stiftelsen för Åbo Akademi som äger området.

Rivningsarbetet beräknas vara klart inom en månad.

Det gamla Forstis-området ska bli ett bostadsområde med småhus, höghus och radhuslängor. Den sammanlagda byggrätten är 15 000 kvadratmeter.

– Vi talar med andra ord om ett ganska stort bostadsområde med Ekenäsmått mätt, säger Anckar.

Inga byggbeslut

För tillfället har Stiftelsen för Åbo Akademi inte några konkreta planer på att själv inleda byggprojektet på området.

– Men vi fortsätter planeringen. Vi vill titta lite närmare på vissa saker i den nuvarande detaljplanen från 2009 och har redan varit i kontakt med staden om det. Planen borde justeras lite. Till exempel är en ishall inritad invid den före detta idrottshallen på området, den ishall som sedan byggdes i Karis.

Anckar vill därför inte gissa när Björknäs kan få sina första nya invånare.

– Det beror på hur våra egna planer framskrider och vilka samarbetspartner vi hittar. Men innan området är helt bebyggt kommer det nog att dröja.

Helt unikt är projektet inte ur stiftelsens synvinkel. I Masku utanför Åbo har man ett motsvarande område. Men där handlar det först och främst om att sälja tomter för småhus.

– I Björknäs ligger fokus på höghus- och radhusboende.

Svårt att hyra ut

Anckar tycker inte att man har varit slösaktig med vare sig byggnader eller inventarier.

– Man kan förstås ha olika syn på vad som är fungerande möbler men vi har nog tagit tillvara allt lösöre av värde. Lösöret i byggnaderna var kasserade föremål de förra hyresgästerna hade lämnat efter sig.

Han kan hålla med om att fastigheten varit bristfälligt utnyttjad de två senaste åren.

– Skolbyggnaden kunde kanske ha använts mer. Men i övrigt har byggnaderna inte varit i sådant skick att de skulle lämpa sig för uthyrning. Speciellt inte efter att försvarsmaktens snabbinsatsstyrka hyrde in sig. Det har länge varit svårt att hitta användare till området. Dessutom var avsikten att inleda rivnings- och byggnadsarbetet något tidigare men det har blivit fördröjningar på grund av konjunkturläget.

Anckar säger att de tidigare byggnadernas öde beseglades i den detaljplan som utarbetades och vann laga kraft år 2009, det vill säga innan stiftelsen köpte fastigheten. I den fastslås att största delen av byggnaderna ska rivas och att området ska bli ett bostadsområde.

– I praktiken beseglades ödet redan då Forstinstitutet flyttade till centrum i början av 2000-talet. Samtliga byggnader var nedgångna redan då vi köpte fastigheten. Själv tycker jag att beslutet har varit rätt. Detaljplanen innebär att Ekenäs kommer att få ett mycket attraktivt bostadsområde i Björknäs.

Mindre helheter

Enligt Raseborgs stadsplaneringsarkitekt Simon Store har den nuvarande planen vissa brister i hur den tillåter att självständiga tomter bildas. Som planen är nu skulle tomterna resultera i väldigt stora bostadsaktiebolag. Planen borde ses över för att man ska kunna bilda tomter mer flexibelt.

Också Store hoppas att processen fortsätter.

– Det är nödvändigt om vi vill ha ett större befolkningsunderlag i Ekenäs centrum. Tomtutbudet nära centrum är väldigt magert både på den kommunala och på den privata sidan. Det finns egentligen ingen tomtreserv att tala om. Det är ett steg i rätt riktning om projektet går vidare.

Mer läsning