Björkebobarn utlyste dagisfred

Lek och sång stod på programmet när dagisfred utlystes i Raseborg. Bild: Lina Enlund

Det ska kännas bra att komma till dagis. Alla ska ha en kompis den kan tys sig till. Det gäller för både personalen och barnen. Därför utlyste man nu för första gången dagisfred i Raseborg.

Skolfred utlystes på många håll i går och är redan ett etablerat begrepp. Men nu utlyser man också dagisfred. Björkebo daghem i Ekenäs är ett av tre daghem i Svenskfinland som deltar i detta Folkhälsans pilotprojekt. De övriga daghemmen finns i Närpes och Vasa.

I Björkebo utlystes dagisfreden med tal, lek och sång. Två stora nallebjörnar övervakade det hela i väntan på att få vara till hjälp när någon behöver en vän som inte dömer.

I tur och ordning fick de äldsta barnen komma med bokstäverna till ordet "Dagisfred". Varje bokstav i ordet står för ett annat ord som beskriver vad dagisfred i grunden handlar om, det vill säga delaktighet, aktivitet, gemenskap, individualitet, samarbete, förståelse, respekt, engagemang och din värdegrund.

Också små barn kan mobba

Vid Björkebo har man jobbat i två år med en mobbningsförebyggande plan. När Folkhälsan kom med erbjudandet att bli samarbetsdaghem i dagisfredsprojektet var man inte sen att tacka nej.

– Jag är jätteglad att personalen nappade på det här, säger daghemsföreståndare Eila Fagerström.

Mobbning förekommer också bland små barn fysiskt, psykiskt och verbalt. Redan det att ett barn säger att den inte vill leka med ett annat barn är en form av det.

– Det finns undersökningar som visar att det procentuellt sett är lika vanligt som i skolvärlden. Men det kan vara svårare att upptäcka, säger dagvårdschef Tina Nordman.

Därför välkomnar Nordman dagisfreden som förebyggande koncept.

– Ju tidigare vi kan ingripa, desto bättre. Vi kommer att sprida det här vidare. Nästa höst ska vi utlysa dagisfred i alla våra dagis.

Idémakare

Josefine Lindbom, Emilia Hägg, Tinja Sarnikorpi, Ida Nurminen och Sofia Fagerström, socionomer från Novia, har varit länken mellan Folkhälsan och Björkebo. Deras examensarbete "Daghemsverksamhet på barnens villkor: Verksamhetsidéer för projektet Dagisfred", är ett beställningsarbete från Folkhälsan.

De har samlat in material för slutarbetet med hjälp av Folkhälsans verktyg Dialogduken och Spelet för dagisfred.

Syftet har varit att utveckla sätt att få fram både personalens och barnens åsikter om hur vardagen på dagiset kan göras så trivsam som möjligt. Folkhälsan utarbetar en verksamhetsguide för dagisfred och de studerandes idéer kan användas i den.

– Vi har en massa idéer som vi själva skulle vilja använda oss av. Det är både lekar, övningar och olika hjälpmedel för hur barn, personal och föräldrar kan göras så delaktiga som möjligt, säger socionomerna.

Mer läsning