Biskopen vill ha flera kvinnliga kyrkoherdar

Bo-Göran Åstrand tycker att församlingen i Hangö är speciell. Han anser också att det är intressant att diskutera med en personal där de flesta är nya i tjänsten. Bild: Jesper Sundström

Biskop Bo-Göran Åstrand var i Hangö under veckoslutet. Han sade att målet är att hälften av Borgå stifts kyrkoherdar ska vara kvinnor.

Under veckoslutet besökte Borgå stifts biskop Bo-Göran Åstrand Hangö med anledning av en biskopsvisitation i Hangö svenska församling. Dock börjar en biskopsvisitation tidigare än veckoslutet biskopen...