Bioraffinaderi löser algproblemet i Östersjön – blågröna alger förvandlas till blågrönt guld

Blågröna alger är ett återkommande problem i Finland. Algerna är giftiga för människor och många andra djur. Bild: HBL-arkiv/Tor Wennström

De blågröna algerna är en giftig sommarplåga som förstör vattendragen. Samtidigt kan ändå delar av alger och blåstång utnyttjas som råmaterial inom olika industrier. Raseborgsföretaget Origin by Ocean tror hårt på cirkulär ekonomi och siktar på en plats på marknaden.

Bioraffinaderiet Origin by Ocean har utvecklat en kommersiellt lukrativ lösning på övergödningsproblemet i Östersjön. Genom att samla in blågröna alger och blåstång avlägsnas stora mängder näringsämne...