Billnäs skola vill hissa gul flagg

Kompisbänken. Om någon känner sig ensam är det bara att slå sig ner på kompisbänken så är det på allas ansvar att ta med den eleven i en lek eller ett umgänge. Det gillar Ingrid Sorvari, Venny Nyström, Helga Halonen, Jolina Tunn, Alfons Lindqvist, Rasmus Mikkelsen, Arthur Flemming, Emil Hellman, Elin Määttä och framför dem, hängandes över bänken, André Aitio och Emil Eskola. Bild: Lina Enlund

Fyra Raseborgskolor med Billnäs skola i spetsen är först i Finland med konceptet gul flagg. Det är ett mångsidigt program för social kompetens och samtidigt ett nytt sätt att förhindra mobbning.

Grön flagg är bekant för många och handlar om att skolor tar ansvar för ekologisk hållbarhet och främjar medvetenhet om naturen på olika sätt. Men vad är gul flagg?

Utan att veta mer än att det har någonting att göra med social kompetens låter jag svaren från elever i årskurs 4-6 i Billnäs skola sjunka in.

– Det handlar om att vara vänner, säger Ingrid Sorvari.

– Det handlar också om att man inte ska mobba. Och man ska våga och få vara sig själv, säger Elin Määttä.

– Det handlar om samarbete. Och att alla ska få vara glada och ingen sorgsen, säger Venny Nyström.

– Och så har vi målat en kompisbänk, säger Helga Halonen och förklarar vad det är:

En bänk dit man kan gå då man saknar någon att leka med. Sätter någon sig där är det på alla övrigas ansvar att ta med den eleven i någon lek. Att hålla kompisbänken tom är en rolig gemensam uppgift för alla barn på gården.

Ett brett koncept

Konceptet Gul flagg ersätter projektet Kiva-skola och är en kombination av ett program för social kompetens och ett antimobbningsprogram.

– Man kan inte bara säga nu ska du gå ut och vara social. Det behövs många metoder och mycket variationer. Man måste hitta de metoder som en viss klass behöver för social interaktion, säger skolans rektor Charlotta Allamo som fört konceptet till Finland.

Mycket av det som hör till Gul flagg är redan införlivat i verksamheten sedan tidigare. Personalen har varit engagerad och eleverna har bland annat hållit kontakt med elever i andra länder genom projektet e-twinning.

Allamo konstaterar att Gul flagg synkar perfekt med nya läroplanen, bland annat genom blandade åldersgrupper.

I Billnäs skola har alla 46 elever en vänelev som man äter lunch tillsammans med.

Elever i aktiv roll

En viktig aspekt är också att elevrådet spelar en stark roll och helt konkret får bestämma om till exempel temadagar och temaraster.

Influerade av Martti Ahtisaaren koulu i Kuopio ska lärarna få en utbildning i konfliktlösning och börja tillämpa ett system med kompismedling. Det handlar om att elever som känner att något behöver klaras upp kan välja att gå till personalen eller till kompismedlare.

Där det prövats har det visat sig att barn föredrar de senare i de flesta fall och att resultaten är goda.

Klasslärare Krista Halonen understryker att det inte handlar om att ansvaret ska skjutas på barnen. Det är bara ett alternativ som kan sänka tröskeln för att ta itu med någonting som känns dåligt.

– En vuxen är alltid med och har koll på situationen, men behöver inte alltid vara den aktiva, säger Halonen.

Till Gul flagg hör också ett tätt samarbete med närsamhället. Elever kommer detta läsår bland annat att göra besök till äldreboende och få pröva sköta torgförsäljning.

Temat antirasism och mångfald tangeras också genom en asylsökande praktikant, Ahmed Al-Jumaili, som briljerar i fotboll på rasterna.

Viktigt med engagemang

De medverkande skolorna – Billnäs skola, Pojo kyrkoby skola, Västerby skola och Snappertuna skola – har gemensamt gjort upp en handlingsplan för Gul flagg.

Allamo har fått höra att den inte innehåller mycket nytt. Till det svarar hon att det delvis stämmer, men att det nya ligger i hur man följer ett dylikt dokument.

– Det viktiga är att lärarna brinner för det till hundra procent. Gul flagg är inget extra arbete utan är införlivat i allting. Har vi matematik på schemat så har man matematik med Gul flagg.

Förhoppningen är att barnen ska trivas bättre i skolvardagen och samtidigt få sociala verktyg att bära med sig i livet.

– Tanken är att det här på lång sikt ska ge dem färdigheter i arbetslivet, säger Allamo.

Beskrivning: Ett koncept för att jobba med social kompetens och välfärd, samt antimobbning på ett naturligt sätt i skolvardagen. Består av åtta steg som tar fasta på olika sätt tar fasta på hur man jobbar för mångfald, antirasism och samarbete med närsamhället.

Bakgrund: Finns än så länge officiellt endast på Irland där det skapats ur ett behov av att motarbeta utanförskap och i stället fira mångfald.

Aktuellt: Tas i användning i Finland för första gången detta läsår genom Billnäs skolas rektor Charlotta Allamo. Man utreder möjligheten att helt officiellt få flagga gult.

Medverkande skolor: Billnäs skola, Pojo kyrkoby skola, Västerby skola och Snappertuna skola.

Internationell hemsida: yellowflag.ie.

Mer läsning