Billnäs bruk detaljplan överklagas

Godkännande av detaljplanen för Billnäs bruk har överklagats av flera. Besvären togs upp i Raseborgs stadsstyrelse 22.6 och skickades vidare till Helsingfors förvaltningsdomstol där beslut kommer att tas.

För stadsstyrelsens del behöver ingenting mer göras angående ämnet för tillfället

– Det är upp till domstolen och hur de ser på det, vi har gjort vad som behövs just nu, säger stadsstyrelsens ordförande Anders Walls.

Besvären gäller en naturbedömning för att undersöka om planerna strider mot Natura 2000 nämndens föreskrifter.