Billig vård kräver finländsk hemkommun

Den som inte har en hemkommun i Finland betalar hela vårdkostnaden själv.