Bildningsnämnden godkände budget som stänger skolor

Västerby skola är en av tre skolor i Raseborg som hotas av stängning. De två andra är Snappertuna skola och Klinkbackan koulu i Pojo. Bild: VN-arkiv/Jannica Luoto

Precis som bildningsnämndens svenska sektion i måndags har också bildningsnämnden nu godkänt förslaget till driftsbudget som utgår från att skolor stängs.

Bildningsnämnden möttes i går (11.10) och fastställde ett förslag till driftsbudget som utgår från att lågstadieskolorna i Snappertuna och Västerby samt Klinkbackan koulu i Pojo stängs efter det här läsåret.

Dock garderar nämnden med att konstatera att situationen kan förändras under hösten 2017 då stadsfullmäktige tagit ställning till invånarinitiativet i skolnätsfrågan. Stadsdirektören ämnar föra initiativet till styrelsen och fullmäktige i november.

Kring 3 000 raseborgare undertecknade initiativet om att fullmäktiges beslut från juni 2016 som slog fast att de tre skolorna ska stängas.

"Tilläggsanslag behövs"

Om stadsfullmäktige beslutar godkänna invånarinitiativet anser bildningsnämnden att det fastställda budgetförslaget måste kompletteras med ett anslag som motsvarar en förmodad ökning i kostnaderna.

Från vilken sektor ska de anslagen tas då?

– Det bestämmer ju inte bildningsnämnden, det är fullmäktiges sak att besluta i så fall. Om skolorna inte stängs innebär det ju tilläggskostnader som skulle spräcka de budgetramar som bildningssektorn har, svarar Maj-Britt Malmén, nämndens ordförande.

Klinkbackan koulu har 37 elever det här läsåret, medan Snappertuna skola har 52 och Västerby 46.

Mer läsning