Bildningsnämnden för två undervisningschefer

Bildningsnämnden i Raseborg föreslår för stadsstyrelsen och stadsfullmäktige att stadens utbildningsavdelning delas i två separata avdelningar.

Bildningsnämnden beslöt i går att gå på samma linje som nämndens svensk- och finskspråkiga sektioner och föreslå att stadens organisation ändras från den 1 augusti.

Nämnden föreslår för stadsstyrelsen och stadsfullmäktige att avdelningen utbildning delas i två separata avdelningar, en svensk- och en finskspråkig avdelning i enlighet med modellen som var i kraft fram till juni 2017.

Förslaget till styrelsen och fullmäktige är att de nya avdelningarna leds av var sin undervisningschef. I den nya organisationen ersätter undervisningscheferna varandra vid olika ledigheter.

Inga personalminskningar

En följd av det här beslutet är att samarbetsförfarandet från april 2016 inte verkställs för bildningssektorns del. Resultatet av samarbetsförhandlingarna var att bildningssektorns personal skulle minska med åtta personer inom den grundläggande utbildningen och ett årsverke inom administrationen.

Nämnden föreslår att rekryteringen av en undervisningschef för den svenskspråkiga utbildningen inleds genast. Undervisningschefen ska tillträda den 1 augusti.

Bakgrunden till den nya modellen är stadsfullmäktiges beslut i november om att avstå från skolstängningar.

Mer läsning