Bildningschefen missade ansökan om 400 000 – får anmärkning av Ingåstyret

Bild: Ingå kommun

Bildningschefen i Ingå var ansvarig för att kommunen gick miste om statsstöd för gymnastiksalen i nya Kyrkfjärdens skola och får en anmärkning. Men också kommundirektören får skarp kritik.

Bildningschefen i Ingå hade inte förstått att hon skulle lämna in en separat ansökan om understöd för bygget av en gymnastiksal till undervisnings- och kulturministeriet. Hon hade lämnat in en finansi...