Bildgrupp broderar saknad

Minnen. Bilder av deltagarna hänger på väggen. På dem har var och en broderat namnet på någon som är saknad. Tekniken är invecklad med mörkrum, tryck och datorbearbetning. Bild: Elsa Kemppainen

En kvinna väntar sitt första barn, en annan har nyligen mist sin bror. Alla väntar på asylbesked. Bildgruppen för kvinnor visar arbeten på Galleri Zebra under hela augusti.

Picknick på stranden vid den frusna sjön, fotografering på en gård beklädd med snöslask. Arbete med cyanotypi i en städskrubb, studier av fotoböcker och bildrullar. Kvinnor som väntar på asylbesked på Mjölbolsta har hunnit med mycket under vårens träffar. Bildgruppen för kvinnor visar nu upp sina arbeten på Galleri Zebra i Karis.

– Vi blev vänner under årets lopp, säger Tanja Is som är gallerist i Zebra och bildkonstnär.

Tre verk porträtterar vårens träffar i form av kollage. De som gjort verken är inte på plats i dag, men Tanja Is berättar om processen som handlade om också annat än konst.

– Ibland åt vi bara smörgåsar vid sjön. Träffarna gav kontakt och ett avbrott i vardagen på förläggningen, säger Tanja Is som hoppas på att kunna ordna fortsatt program för kvinnorna vid Mjölbolsta.

Vissa har fått positivt beslut, andra väntar ännu. Träffarna kunde kanske ske i en mer fri form än innan för att det inte ska bli för tungt att binda sig till täta, regelbundna träffar.

– Vi bollar idéer.

Möten och avsked

Initiativet kom från Raseborgs fotocentrum som ville arrangera en bildgrupp för enbart kvinnor vid flyktingförläggningen i Mjölbolsta. Den skulle ge ett avbrott i den ibland statiska vardagen och utlopp för kreativitet. Gruppen träffades åtta gånger under våren på förläggningen.

Ibland deltog bara två kvinnor, ibland tolv kvinnor och deras barn.

– Ett par som kommit oss nära har överraskande flyttat till annan ort utan att vi hann ta avsked, säger fotografen och socionomen Taru Simola. Hon ledde gruppen tillsammans med konstnären Katja Juhola och galleristen Tanja Is under våren.

Simola beskriver hur det bakom de forna sjukhusdörrarna fanns en verklighet av familjer med många barn och ångande grytor. Hur de avnjuter en läcker irakisk middag tillsammans, hur de avlägsnar hår med socker och tråd som verktyg. Mycket hände under de åtta träffarna som samtidigt förblev bara ett skrap på ytan för gruppledarna – det känns alltid som att man borde bidra mer, förstå mer, lyssna mer.

Broderier om saknad

I verkstaden för cyanotypi tog Katja Juhola porträtt av kvinnorna och tillsammans gjorde man avdragen enligt den tvåhundra år gamla metoden. En städskrubb fick vara mörkrum när de ljuskänsliga bilderna hanterades.

Katja Juhola bad kvinnorna att på sin bild brodera namnet på en person de saknar.

– Kvinnorna har flytt krig och lämnat mycket bakom sig, men ändå fanns hopp och glädje, säger Katja Juhola.

De broderade, sjöng och skrattade tillsammans.

Fakta

Kvinnogrupp ställer ut på Galleri Zebra

Bildgruppen för kvinnor visar upp sina arbeten på Galleri Zebra i Karis fram till slutet av månaden.

Verken är produkter av åtta träffar mellan kvinnor som väntar på asylbesked och gruppledare under våren. Träffarna ägde rum på flyktingförläggningen i Mjölbolsta.

Initiativet kom från Raseborgs fotocentrum som ville arrangera en bildgrupp för enbart kvinnor vid flyktingförläggningen.

Mer läsning