Bilder från det undermedvetna

Symbolik. Hannu Malinen är psykoterapeut som målar symboliska och mångbottnade tavlor. Bild: Clara Wahlström

En djupdykning ner i det mänskliga psyket och det undermedvetna är temat för utställningen True Art Stories. Utställningen består av Hannu Malinens målningar i blandteknik och en skulptur i trä.

Utställning: True Art Stories. Konstnär: Hannu Malinen. Plats: Hangö stadsbiblioteks galleri. Tid: 23.4-12.5.2018.

Hangöbon Hannu Malinen, född 1950, har en lång karriär som psykolog och psykoterapeut bakom sig, vilket bidragit till inspirationen bakom de mångbottnade och associativa verken som presenteras på utställningen.

Malinen använder sig av blandteknik i skapandet av sina konstverk, och ytor och strukturer spelar en tydlig roll i målningarna. Malinen målar mestadels i akryl på träskivor, som efterhand bryts sönder och prepareras för att skapa dimensioner.

Användningen av material i verken som ställs ut i Hangö stadsbiblioteks galleri är mångsidig. I målningarna kan man, förutom trä, hitta allt från sten till plast. Tekniken och materialanvändningen gör konstverken unika och intressanta. Färgvärlden är mycket omväxlande, och speglar fint stämningarna i de olika verken.

Apan som metafor

Skapandeprocessen är för Malinen lång och intuitiv. Nya figurer framträder medan andra målas över för att skapa ytterligare djup. Arbetsprocessen speglar tematiken i verken. Det finns mycket som döljer sig under ytan.

Ett särskilt intressant verk är Supporters. Det centrala i verket är en människofigur med en apa på huvudet. Malinen själv beskriver apan som en metafor för alla de negativa tankar och associationer vi alla bär på inom oss. Figuren är sammanbunden med en rad andra människofigurer som symboliserar personerna omkring oss och deras reaktioner och handlingar då vi låter det negativa, apan, ta över för mycket i våra liv.

Kräver tid

Det är just djupet, det undermedvetna, som är det viktiga i verken. Utställningen som helhet är dynamisk, men inget man snabbt ögnar igenom, den fordrar en hel del reflektion. Detaljerna är talrika och mångbottnade och varje verk kräver tid av betraktaren för att komma till sin rätt.

Hannu Malinen har målat aktivt i runt sex år. Intresset för måleri och skulptur har kommit gradvis med åren, men ett brinnande intresse för konst har alltid funnits. Detta är Malinens tredje utställning.

Clara Wahlström