Bildberättelse om Moder Jord

Hälsning från naturen. Räven som dök upp på fotosessionen framstår som en hälsning från den vilda naturen, i all synnerhet då platsen i övrigt beskriver en miljö där naturen trängts undan Bild: Mia Falck

Mia Falcks fotoutställning på Perspektivet är inte enbart en rad vackra bilder av natur och nakna kvinnogestalter, den är också en berättelse om smärtan hos Moder Jord som inte mår särskilt bra i dag.

Utställning:Skogens väsen. Fotograf: Mia Falck. Plats: Perspektivet, Ekenäs bibliotek Raseborgsvägen 8. Tid: 17–27.10.

Möjligen fäster sig en del utställningsbesökare framför allt vid de vackra kvinnokroppar som passerar revy i Mia Falcks utställning Skogens väsen.

De bildar en röd tråd, ett element som binder samman de olika vyerna: En kvinna sittande i en bäck som ett naturväsen, en kvinna vandrande på en blomsteräng, en kvinna vilande vid trädrötterna. Kvinnorna smälter in i omgivningen, men är samtidigt i fokus. De är å ena sidan kött och blod, å andra sidan framstår de nästan som naturväsen.

Det jungfruliga tvingas ge vika

En stund reflekterar jag över frågorna: Varför alltid kvinnans kropp? Varför inte mannens? Men när jag tagit till mig helheten och ramberättelsen framstår valet naturligt att koppla den livgivande feminina gestalten till Moder Jord.

Utställningen är nämligen samtidigt en berättelse om hur den jungfruliga vackra naturen lider av samhällets känslokalla profiterande som märks i kalhyggen och andra förstörda landskap.

Kvinnans gestalt iklädd den mest ursprungliga dräkten, den bara huden, kan också ses symboliskt. Om huden är skör och bräcklig, så är också människans tillvaro osäker och bräcklig när miljön är så hotad som den är. När naturen är hotad är också människan hotad som den del av naturen hon trots allt är. Inför detta faktum är vi alla nakna och skyddslösa, hur vackra landskap vi än har omkring oss.

Text på engelska

Man kan mycket väl se på utställningens bilder som fristående verk och helt enkelt njuta av skönheten i motiv och komposition och kvalitativa avdrag på mjuka pappersark. Men onekligen bjuder den utsökt vackra engelskspråkiga texten av Anna-Sara Romberg som finns på utställningen en dimension till.

I texten liksom i bildberättelsen finns både skönhet och smärta beskriven, men det finns ett hoppfullt slut i och med födseln av två barn, som får heta Compassion och Action. Deras uppgift är att öppna våra ögon och våga se jordens sår och smärta, men också ge oss redskap och mod att försvara Moder Jord.

Började av slump

Mia Falck har utbildat sig till naturfotograf på Axxells enhet i Brusaby, och utställningen i Ekenäs är hennes slutarbete för examen.

Hon berättar att de nakna kvinnokropparna funnits med som motiv i hennes bilder redan en längre tid. Det började av en slump då hon skulle fota en gravid väninna. Kläderna skavde här och där, och till sist drog modellen dem av sig.

Det finns inget sexualiserat över kropparna även om man kan se rumpor och bröst, betonar hon.

– Jag vill fota nakna damer i naturen på ett personligt, smakfullt och vackert vis, säger hon och tillägger att det dessutom är bra med eget grepp bland alla naturfotografer.

– Det blir trångt om alla fotar solnedgångar.

Fotona är givetvis förhandsplanerade men däremot inte manipulerade eller "fotoshoppade". När det på en av bilderna av en kvinna i industrimiljö även finns en räv, så är djuret alltså inte ditmonterat utan räven dök faktiskt upp under fotosessionen. Den är som en hälsning från den vilda naturen.

Marit Lundström

Mer läsning