Bild utmanar ord i Fokus

Inspiration. Bland annat Tanja Is målning fungerar som inspiration och utmaning till ordkonst. Bild: Marit Lundström

I samband med evenemanget Kirjakekkerit i Karis är Fokus plats för både bildkonst och ordkonst.

Tre konstnärer har fungerat som faddrar och inspiratörer för elever i de finskspråkiga skolorna i Karis som engagerats i litteraturevenemanget Kirjakekkerit. De tre är Panu Ruotsalo, bosatt i Billnäs,...