Biblioteken vill satsa på digitalt kunnande

Bättre digitalt. Maarit Tuomisto hoppas på att kunna utveckla det digitala kunnandet i Sjundeå bibliotek. Bild: Mira Strandberg

Tre kommuner i Västnyland får statsbidrag för biblioteksprojekt. Fokus i projekten ligger på digital utveckling.

Masaby bibliotek i Kyrkslätt ska bli meröppet under året. Anskaffningen av den nödvändiga tekniken finns i årets budget, och målet är att det meröppna biblioteket ska köra i gång senare i år.

– Innan vi sätter i gång ska vi höra Masabyborna och hur de tycker att biblioteket ska ha öppet, om det ska finnas någon åldersgräns och så vidare, säger bibliotekschef Margareta Kull-Poutanen.

De 20 000 euro biblioteket får av Regionförvaltningsverket ska användas till att göra det meröppna biblioteket mer känt.

– De ska användas för att marknadsföra det meröppna biblioteket, bjuda in grupper och ordna jippon kring det.

I framtiden överväger kommunen också att införa meröppet bibliotek i Veikkola bibliotek, eventuellt efter att det har renoverats.

Bättre koll på digitala tjänster

Sjundeå får 15 000 euro för projektet Digiavaimet kaikille (ungefär: digitala nycklar åt alla). Projektet strävar efter att utveckla kommuninvånarnas och personalens digitala färdigheter genom att anlita en projektanställd som kan undervisa personalen.

– Men den projektanställda ska också lära oss så att vi själva kan utveckla nya tjänster åt kommuninvånarna, så att det inte går så att allt hänger på den projektanställda och sen tar allt slut, säger chefen för biblioteks- och fritidstjänster Maarit Tuomisto.

Projektet är ett samarbete med ungdomssektorn i kommunen, som har ett eget delprojekt i anslutning till det digitala utvecklingsprojektet. Ungdomssektorn söker ett eget bidrag för ett projekt kring digitalt ungdomsarbete och digitala färdigheter för ungdomar. Den här ansökan har ännu inte avgjorts.

Målet med projekten är att öka mängden lån i biblioteket, ordna fler evenemang och öka mängden kunder. Dessutom vill biblioteket öka mängden evenemang ordnade av föreningar och kommuninvånare, effektivera användningen av bibliotekslokalerna och förtäta samarbetet mellan biblioteket och bildningssektorn.

Lojo vill marknadsföra mera

Lojo får 3 000 euro för projektet Vardagsrummet i närbiblioteket (Lähikirjastoista olohuoneita) som går ut på att anställa en projektanställd för en månad. Med hjälp av den extra resursen kan bibliotekspersonalen fokusera på att utveckla tjänster som gör att biblioteken blir som ett vardagsrum för invånarna i området. Projektet genomförs i samarbete med lokala föreningar, daghem, skolor och andra närbibliotek.

Dessutom har Regionförvaltningsverket beviljat Lojo ett bidrag på 7 000 euro för ett projekt som går ut på att utveckla marknadsföringen av bibliotekens digitala material. Projektet är gemensamt för Lukki-biblioteken, alltså Lojo, Vichtis och Högfors. Under projektet testas olika sätt att föra fram de digitala materialen, som kunderna inte känner till tillräckligt väl. Genom att marknadsföra materialet på webben kunde också unga inspireras att läsa längre texter i digital form.

Totalt delade Regionförvaltningsverket ut 323 050 euro till biblioteksprojekt i Nyland.