Biblioteken viktig del av informationssamhället

I alla tider har biblioteken varit uppskattade. Förstör inte denna livsviktiga service genom att minska personalens antal.

Biblioteksservicen är en ytterst viktig del i informationssamhället. För att klara sig måste alla lära sig läsa. Att läsa intressant litteratur för dig bort från all tråkighet. I alla tider har biblioteken varit uppskattade. Förstör inte denna livsviktiga service genom att minska personalens antal. Deras uppgift är att inspirera oss till läsandet som är grunden till allt. Dessutom får vi också hjälp att använda datorer och med informationssökning. En dylik service kan ju inte försämras med nedskärning av personal

Riitta Korkman, Ingå