Bibliotek samarbetar mera

Bild: VN-arkiv/Johan Kvarnström

I februari 2018 går Lukasbiblioteken i Ingå, Hangö och Raseborg ihop med de östnyländska biblioteken och blir Hellebiblioteken. Fritidsnämnden i Raseborg har godkänt nya användarregler, lånetider och avgifter.

I samband med att Raseborg byter bibliotekssystem till Koha ingår biblioteken ett samarbetsavtal med elva andra kommuner i Nyland.

Samarbetet innebär bland annat att datasystemen och kundregistren slås ihop. I det nya systemet går det endast att låna med lånekort, inte med körkort eller Folkpensionsanstaltens kort som nu.

Östnyland litet före

Bibliotekssystemet Koha togs i bruk i maj av de nuvarande Porssebiblioteken i Askola, Borgnäs, Borgå och Sibbo.

Lovisa, Lappträsk och Mörskom tar i bruk programmet under hösten, därefter Pukkila och Lukasbiblioteken i början av nästa år.

Lånematerialet nästan tredubblas

Samarbetet medför att samlingen av lånematerial som finns tillgänglig inom bibliotekssystemet växer från 440 000 exemplar till 1,2 miljoner exemplar.

Raseborgs fritidsnämnd godkände i torsdags användarregler, lånetider och avgifter, samt godkände och antecknade samarbetsavtalet för kännedom.

Mer läsning