Studerande från Axxell lär sig vårda med unik metod

Litet som försökskaniner känner de sig – på gott och ont – de närvårdarstuderande från yrkesinstitutet Axxell som fått sin utbildning utlokaliserad till Villa Anemone i Karis.

Från vänster Axxells rektor Lena Johansson, studerande Maria Mäntynen, Linnéa Löfström, Emilia Fyrqvist, Matilda Tallrot, utbildningsledare Johanna Lind, samt lärarna Camilla Laiho och Camilla Eliasson är nöjda med den unika arbetsinlärningen.
Sammanlagt tjugo av Axxells närvårdarstuderande utbildas på Villa Anemone i Karis sedan höstens terminsstart. Nio av dem är studerande på ungdomslinjen och elva vuxna studerande.
Utbildningssamarbetet mellan Axxell och Raseborgs stad är helt unikt och går ut på att de studerande som valt äldreomsorg som sin inriktning i slutet av studierna på heltid studerar på Villa Anemone. De har alla sina närstudier förlagda till Villa Anemone och lärarna Camilla Eliasson och Camilla Laiho finns på plats på boendet i stället för att undervisa i skolan.
Villa Anemone är ett av Raseborgs stads serviceboenden för äldre och har tre vårdavdelningar varav en intervallavdelning. I närheten finns också hälsocentralen, vård i hemmet och andra vårdgivande institutioner – litet som ett kluster som de studerande förhoppningsvis kan ha nytta av.

Bättre kontakt till arbetslivet

Samarbetet växte fram i våras då man på Axxell funderade på hur man utifrån skolans egen strategi kunde främja kontakten till arbetslivet. Skolan ville också erbjuda ändamålsenliga utrymmen under själva utbildningen.
– Axxells strategi utgår ifrån att de studerande får verkliga arbetsuppgifter enligt arbetsplatsens behov, säger utbildningsledaren Johanna Lind vid Axxell.
Stadens chef för äldreservice Kirsi Ala-Jaakkola tände på idén, liksom Villa Anemones boendeenhetschef Bernadetta Stenström.

Försökskaniner

Då Johanna Lind i våras berättade för de studerande att studierna från hösten skulle se annorlunda ut stämde det väl överens med vad de hade önskat; mer praktisk inriktning på studierna.
Dock är det inte helt friktionsfritt:
– Vi blev nog inkastade i detta ganska oförbredda, säger Matilda Tallrot, en av de unga studerande.
Kirsi Ala-Jaakkola konstaterar att den här första gruppen sätter stilen för framtiden:
– Det är via er vi lär oss.
Matilda Tallrot önskar att de hade fått delta i planeringen av hur de här 18 veckorna i studiernas slutskede ska se ut. Eller att man hade fått välja att inte delta, om det inte känns bra.
– För en del passar det bättre med mer teoretiska studier, säger Matilda Tallrot.

Lär sig via arbete

Hennes studiekamrat Linnéa Löfström håller med, men är ändå övervägande positivt inställd och tycker personligen det är bra att via praktiskt jobb få den teoretiska biten.
– Den här modellen har även inneburit att tröskeln mellan oss studerande och våra lärare är mycket lägre än förr. Ett exempel är att vi sitter i samma bord som lärarna under lunchen numera, det hände inte då studierna var förlagda till Ekenäs.
– Vi har mera tillit för varandra, vi vågar ge ändringsförslag till lärarna och de lyssnar på oss, säger Emilia Fyrqvist.
Axxells rektor Lena Johansson ser det inte som omöjligt att i framtiden applicera modellen på andra utbildningslinjer, eller ens andra studieinriktningar inom social- och hälsovård.
– Modellen ger också arbetsplatsen, Raseborgs stad, ett mervärde i och med att personalen kan delta i våra studiebesök samt komma med önskemål om fortbildningskurser.
ANDRA LÄSER