Skolor i Billnäs och Virkby uppmärksammas för sitt miljöarbete - Källhagens skola deltar också i stort projekt

Billnäs skola, Källhagens skola och Virkby gymnasium uppmärksammas för sitt miljöarbete. Alla tre skolor har beviljats Grön Flagg i ett internationellt projekt.

Grön Flagg i Billnäs skola
FEE Suomi har beviljat Billnäs skola Grön Flagg för långsiktigt och högklassigt arbete inom miljöfostran. Det meddelar Billnäs skola i ett pressmeddelande på torsdagen. Skolan uppger att Grön Flagg är ett internationellt program för hållbar utveckling och ett miljöcertifikat inom det pedagogiska området som kombinerar att minska belastningen på miljön med miljöpedagogiska mål.
Programmet är en del av det internationella Eco-Schools-programmet, världens största nätverk av skolor och daghem inom hållbar utveckling, som finns i 68 länder i hela världen.
"Miljöfostran och att ta miljön i beaktande i det dagliga livet har med hjälp av Grön Flagg har under årens lopp blivit en fast och integrerad del av vår verksamhet. Barnen är aktiva och likvärdiga deltagare och påverkare i Grön Flagg-programmets beslutsfattande, planering, förverkligande och i utvärderingen av resultaten vid sidan av de vuxna. På så vis får alla positiv erfarenhet av att vara med och påverka gemensamma ärenden", skriver skolan i sitt pressmeddelande.
Grön Flagg-kommittén har också valt Billnäs skola till årets Grön Flagg-deltagare. Skolan uppger att 2-3 Grön Flagg-enheter belönas årligen och det här var tolfte året som skolan utsågs till en Grön Flagg-skola.
"Sunt liv har varit vårt tema de två senaste läsåren. I temat har behandlats två speciellt viktiga synpunkter: att både miljön och människan själv ska må bra. I temat har vi lärt oss med vilka relativt enkla medel man kan främja båda två", skriver skolan.

Också Virkbyskolor uppmärksammas

Även Källhagens skola och Virkby gymnasium beviljas Grön Flagg.
"Miljöfostran och att ta miljön i beaktande i det dagliga livet har med hjälp av Grön Flagg under årens lopp blivit en fast och integrerad del av vår verksamhet. Ungdomarna är aktiva och likvärdiga deltagare och får vara påverkare i Grön Flagg-programmets beslutsfattande, planering, förverkligande och i utvärderingen av resultaten vid sidan av de vuxna", skriver skolorna i ett gemensamt pressmeddelande.
I pressmeddelandet går det också att läsa att Källhagens skola deltar i Finlands och "möjligen Nordens största" skolutgrävningsprojekt i Kittiskoski mellan den 21 maj och den 5 juni. Projektet varvas med information om skogsbruk och skogsförädling. Utöver projektet i Kittiskoski är Källhagens skola involverat i ett Erasmus-projekt med andra Grön Flagg-skolor gällande arbetsskuggning.
ANDRA LÄSER