Efter föräldrakritiken av personalbrist på daghemmen: Politiker vill utreda vikariepool med andra kommuner

Brevet från föräldrarna till barn i Degerby daghem fick kommunstyrelsen att kräva en plan för vilka åtgärder som ska vidtas för att trygga personaltillgång på daghemmet.

Kim Rajalin säger att en vikariepool är det enda rätta – men den ordinarie daghemspersonalen ska inte flyttas från daghem till daghem.
Mira Strandberg
11.05.2022 17:01
Utvecklingen vid Degerby daghem och de andra daghemmen i Ingå ska följas upp. Dessutom ska kommunen utreda om det vore möjligt att utveckla en vikariepool som är gemensam med andra närliggande kommuner eller läroanstalter.