Sjundeås tandläkare extraknäcker för att hinna med alla klienter

Coronapandemin ställer till det rejält för tandvården. I Sjundeå jobbar tandläkarna kvällar och veckoslut för att motverka rusning när pandemin lättar. Ändå växer köerna.

I Sjundeå jobbar tandläkarna kvällar och veckoslut för att motverka rusning när pandemin lättar. Ändå växer köerna.
Under oktober-december tog tandläkarna i Sjundeå emot 390 klienter under kvällar och veckoslut. Av dem besökte 165 munhygienisten. Arbetet utanför normal arbetstid var personalens sätt att försöka hinna med alla klienter som ska vårdas. Mottagningstiden per klient är längre än tidigare på grund av coronarelaterade åtgärder, och arbetet är långsammare.