Screening är kommunens ansvar

Det är kommunen som ytterst är ansvarig för att mammografiundersökningarna utförs på ett säkert sätt, säger man på Cancerregistret.

En kallelse till bröstcancerscreening är något som alla kommuner i landet bjuder en del av sina kvinnliga invånare på. Vilka som kallas och hur ofta kan variera litet, men i huvudsak har kvinnor som är mellan 50 och 70 år gamla vartannat år tillgång till gratis mammografi.
Esboföretaget Suomen Radiologikeskus undersöks av social- och hälsovårdens tillstånds- och tillsynsverk Valvira för fel som bland annat har lett till att cancerfall inte har upptäckts i tid. Bolaget har också slarvat bort 3 000 patientkort. Företaget används fortfarande av Sjundeå för den avgiftsfria bröstcancerscreeningen.
Valvira har polisanmält bolaget och avgjort tre patientskadeanmälningar till bolagets nackdel. Åklagarämbetet i Västra Finland har ändå lagt ner förundersökningen.
På Cancerregistret berättar Tytti Sarkeala att det är patientkort från 2012 och 2013 som saknats i 60 kommuner, det vill säga i alla de kommuner som under åren i fråga anlitade Suomen Radiologikeskus för mammografiundersökningar. I Västnyland gäller detta Sjundeå och Lojo.
Man misstänker också att alla kvinnor som borde ha gjort en uppföljningsgranskning av brösten inte har fått en kallelse. Det kan alltså hända att alla fall av cancer inte har upptäckts i tid, trots sållningen.
– Det är ändå svårt att direkt dra de här slutsatserna, säger Sarkeala. Vi måste följa med läget i de här kommunerna under en längre tid.

Mer än priset som avgör

När Cancerregistret upptäckte att de inte hade fått alla uppgifter från Suomen Radiologikeskus bad de om komplettering, men utan resultat. I december 2014 har Cancerregistret skickat information till alla kommuner som hade avtal med bolaget under åren 2012 och 2013.
– Där informerade vi om det skedda, säger Sarkeala.
– Det är kommunerna som ytterst är ansvariga för att bröstcancersållningen fungerar som den borde. Kommunerna köper in tjänsterna och måste se till att de är av god kvalitet. Kommunerna ska också se till att de får statistiken från sållningarna.
– Vi upplyste också kommunerna om vad de borde ge akt på när de konkurrensutsätter mammografin.
Vissa kommuner konkurrensutsätter sållningen så ofta som varje år enligt Sarkeala.
– Tyvärr är det så att många kommuner stirrar sig blinda på priset när de väljer bolag.

Skippar statistiken

Vi får ett meddelande från Suomen Radiologikeskus vd Jari Juola där han konstaterar att företaget hade problem med ett nytt dataprogram 2013 och att blanketter försvann då arbetet var dåligt organiserat. Några av företagets radiologer har också fått specialvägledning av Valvira.
Juola hävdar att Radiologikeskus inte har missat några bröstcancerfall på grund av programproblemen.
Cancerregistret har noterat att uppgifterna saknas helt i vissa kommuner och bara delvis i andra kommuner, säger Tytti Sarkela.
– Det är omöjligt, åtminstone för oss, att kunna bedöma om vi har fått fullständiga uppgifter från någon enda av de kommuner där Suomen Radiologikeskus har skött om mammografisållningen. Därför har vi bestämt oss för att inte notera några som helst resultat från det bolaget under 2012 och 2013.
Sarkela betonar ändå att det inte finns några misstankar mot Radiologikeskus uppgifter från 2014 och 2015.

ANDRA LÄSER