Novago hjälper företag att spara energi

Företaget Novagos projekt Välke är på slutrakan.

Mette Bergh
08.11.2016 12:15 UPPDATERAD 08.11.2016 15:49
Målet med projektet Välke är att hjälpa företag och fastigheter i Västnyland att spara energi genom små åtgärder.
Novago har diskuterat med företag och fastigheter om deras situation och sedan kan de som vill gå vidare med att kartlägga och analysera företagets eller fastighetens energianskaffning och potentiella besparingar.
Genom åtgärder som Novago har gett tips om har företag och fastigheter sammanlagt sparat in 1 300 megawattimmar el och mer än 7 000 megawattimmar värme under 2015 – i pengar över 110 000 euro.
Projektet Välke fortsätter till slutet av juli nästa år.

ANDRA LÄSER