Ingen sökte pengar för ungdomsverksamhet i byarna – Ingå söker nya sätt att stärka ungdomssektorn

Inga föreningar vill ordna verksamhet för unga utanför Ingå kyrkby, trots erbjudet stöd. Kommunen fortsätter söka en samarbetspartner för aktiviteter för unga utanför centrum. Nästa år rekryteras en ny ungdomsledare.

Ungdomsarbetarna Juha Repo och Jonas Grönqvist i Ingå drar snart i gång Ingås ungdomsgård i nya lokaler.
05.05.2022 11:57 UPPDATERAD 05.05.2022 13:00
Efter oroligheter i Degerby yrkade 23 lokalpolitiker på att kommunen utreder möjligheterna att ordna ledd ungdomsverksamhet också ute i byarna i Ingå. Kommunen har kontaktat föreningar som kunde tänkas intresserade av att ordna ungdomsverksamhet, och meddelat att det finns pengar för ändamålet. Syftet med pengarna var att främja aktiviteter för ungdomar utanför centrum och för att utvidga ungdomsgårdens öppettider. Pengarna reserverades ur den summa som anvisats för föreningars verksamhets- och projektbidrag.
Ingen förening ansökte om det här bidraget som reserverats för det här ändamålet, så kommunen hoppas kunna använda pengarna senare. Arbetet med att hitta en lämplig aktör för verksamheten fortsätter. Om ingen lämplig hittas ordnar kommunen själv verksamhet i byarna med anslaget. Bildnings- och välfärdsnämnden beslutade också förra veckan att verksamheten i byarna ska beaktas i budgeten för nästa år.

ANDRA LÄSER