Färdtjänst är en tjänst man har rätt till

SFP:s viceordförande, styrelsens 2. viceordförande i Västra Nylands välfärdsområde Henrik Wickström skriver i Hufvudstadsbladet (21.4.2022) om viktigheten av färdtjänsten för de äldre och människor med funktionsnedsättning.

När välfärdsområdets fullmäktige fick i tisdags redogörelsen av förberedelserna, fick de höra att det nu planeras färdtjänst för dem som har "svårt att röra sig i sin vardag"?
Till kännedom till hela Västra Nylands välfärdsområdets fullmäktige: Att i detta sammanhang hänvisa till "dem som har svårt att röra sig i sin vardag" är diskriminerande och berättar enbart om presenterarens tankevärld. I officiella sammanhang och speciellt gällande ärenden som ytterst få av fullmäktigeledamöter känner till, bör man använda språk som baserar sig på fakta, inte egna värderingar.
Med färdtjänsten är det frågan om en tjänst som människor med funktionsnedsättning har enligt internationella konventioner och den finska lagen rätt till för att kunna vara delaktiga i samhällslivet, jämlikt med alla andra! Om de har "svårt att röra sig i sin vardag" berättar det bara om att färdtjänsten inte fungerar som den skall.
Orden vi använder har stor betydelse. Ordet "svårt" i samband med presentationen leder enskilda fullmäktigemedlemmarnas tankar till svårigheter. Det får inte vara svårt att respektera lagar, människorättigheter och jämlikhet mellan alla människor.
Henrik Wickström hoppas i sin insändare att vi får en fungerande helhet. Jag vill påpeka att det är fast på viljan inte hoppet.

Jyrki Pinomaa

Vichtis

ANDRA LÄSER