Hangö nöjer sig med dom om upphandling

Hangö stad fälldes av marknadsdomstolen efter brister i upphandlingen av hälsovårdstjänster och fick en straffavgift på 65 000 euro. Nu väljer man att inte gå vidare i frågan och domen står därmed fast.

Hangö stad fälldes av marknadsdomstolen efter brister i upphandlingen av hälsovårdstjänster
Thomas Sundströmthomas.sundstrom@vastranyland.fi
24.05.2023 10:34 UPPDATERAD 25.05.2023 07:33
Det var konkurrens- och konsumentverket, KKV, som i fjol ville att marknadsdomstolen skulle bötfälla Hangö stad på 65 000 euro. KKV skrev i september i ett pressmeddelande att man fram­stäl­ler en på­följds­av­gift på 65 000 euro för Han­gö stad för olag­lig di­rektupp­handling av häl­so­vårds­tjäns­ter. 
Och nu nöjer man sig från stadens sida alltså med det. Vid måndagens stadsstyrelsemöte var beredningens förslag att man skulle anföra besvär hos Högsta förvaltningsdomstolen. Man hänvisade till att det inte finns inte en klar rättspraxis gällande bestämmandet av straffavgiftens storlek. 

ANDRA LÄSER