Beväringarna lider ingen nöd – "Bra tid för att tjänstgöra"

Erik Malmström är ordförande för Nylands brigads Beväringskommitté. Han säger att många beväringar är nöjda med att tjänstgöra under epidemin eftersom man inte går miste om något i det civila. Bild: Lina Enlund/SPT

Coronaepidemin präglar livet vid Nylands brigad, men verksamheten rullar smärtfritt på med alternativa arrangemang. Mellan beväringarna knyts nya vänskapsband precis som förut. "Här får man vara med i en större gemenskap än i till exempel studielivet där allt är ganska begränsat", säger undersergeant Erik Malmström.

– Det råder en god sammanhållning vid Nylands brigad och coronaepidemin har ytterligare ökat gemenskapskänslan, säger brigadkommendören, kommodor Juha Kilpi.Han inledde sitt arbete som kommendör tidig...