Beväringar kan boka sittplatser

Bild: Karl Vilhjálmsson

Ny förmåner för beväringar som åker tåg kommer att träda i kraft i juli. I fortsättningen kommer beväringar att kunna boka en sittplats gratis på tåg till och från brigaden.

Beväringar kommer från och med början av juli kunna boka en plats på tåg då de åker till och från brigaden gratis. Förut har de fått åka gratis tåg på lediga i permissionsuniformen och med beväringskortet. Det gamla systemet kommer att finnas kvar, men det kommer även att gå att boka en sittplats på förhand. VR och Försvarsmakten har kommit överens om denna platsbokningsmöjlighet som kommer att fungera via VR:s kundprogram Veturi.

Joni Kovanen från Beväringskommittén på Nylands brigad anser att förändringen är bra men att det nog kan uppstå problem om hu allting ska fungera i praktiken. Han säger att det nog kommer att underlätta att man vet att det finns en reserverad plats och att man inte behöver gå omkring och leta.

Det löser även problem med klagomål som kommit in om att beväringarna tar civilas platser. Nu då det kommer att finnas ett bevis på att platsen är reserverad för dem kommer klagomålen att minska tror han.

– Det kommer inte att störa andra lika mycket, men frågan är om det kommer att finnas tillräckligt med plats även för dem som inte bokat plats, säger Kovanen.

Att förändringen kommer att innebära att flera beväringar åker tåg tror Kovanen ändå inte. Inga stora förändringar åtminstone. Han menar att de som bor nära brigaden och åker bil nog kommer att fortsätta med det. Däremot kan det kanske bli flera tågresenärer bland dem som kommer från till exempel Österbotten och ställen längre bort.

– Det går ändå snabbare med tåg och om stressen att hitta en sittplats och oron för att behöva stå hela vägen försvinner blir de säkert fler, säger Kovanen.