Beväringar får gå på avslutning

Försvarsmakten meddelar att beväringarna tillåts gå på sina egna avslutningar och examensfester.

Försvarsmakten meddelar i ett pressmeddelande att beväringarna får delta i sina egna avslutningar förutsatt att coronavirussituationen inte förvärras i samhället eller på garnisonerna.

Som bekant gjorde coroanviruset i våras att skolavslutningar och andra examensfester inte kunde genomföras som tänkt. Någonting som alltså betyder att det för tillfället finns beväringar som utexaminerades i våras, men som aldrig fick delta i en avslutning. Kanske är det också därför Försvarsmakten fattat sitt beslut och i pressmeddelandet konstateras även att beväringar som enligt utbildningsprogrammet inte har möjlighet att delta vid sin egen avslutning kommer tillåtas att göra det.