Bevara Hagahemmet!

Genom att betala hyror till Esperi Care medverkar staden till att med skattebetalarnas pengar göda vårdbolagets skatteparadis.

Att stadsstyrelsen, enbart efter en rekommendation av en nyanställd socialchef, beslutar sig för att i brådskande ordning utdöma Hagahemmet, blottar en likgiltighet utan like för de vårdbehövandes och...