Betong får bli kvar – med förbehåll

Med reservation. Konkursboet efter FN-steel behöver inte gräva upp all betong under marken. De konstruktioner som riskerar smutsa ned miljön ska ändå bort, anser miljönämnden i Hangö.Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

FN-steels konkursbo ansöker om miljötillstånd för att lämna kvar underjordiska betongkonstruktionerna i jorden. Staden kräver noggrann uppföljning och komplettering på vissa punkter.