Betala Esperi med Kalle Anka-pengar!

Om den planerade flytten blir av förlorar staden minst 260 000 euro per år jämfört med dagens kostnad för Hagahemmet.

Ett stort tack till social- och hälsovårdsdirektören Benita Öberg för de sanna orden på massmötet, "intern hyra är ju bara Kalle Anka-pengar", men trots det räknar staden i sin kostnadsjämförelse den interna hyran i sin helhet som verklig kostnad, utan att några verkliga pengar rört sig utanför bokföringen. I kostnadsjämförelsen enligt stadens egna beräkningar är Hagahemmets hyra 515 255 euro och Gammelbodas 484 169 och 21,45 euro per kvadratmeter.

Hagahemmets kapitalhyra, intern kostnad 2019 var 5,23 euro per kvadratmeter och 4 652 kvadratmeter blir 291 959 per år.

Kapitalhyran är bunden till fastigheten, inte klienterna. Klienterna flyttar bort, fastigheten blir kvar. Alltså också kostnaden 291 959 euro per år. Men räknar man nu rätt, där intern kostnad är Kalle Anka-pengar blir Hagahemmets verklig årlig driftskostnad 515 255 euro minus 291 959 euro vilket är lika med 223 296 euro och Gammelbodas 484 169 euro.

I stadens beräkningar är intern kostnad samma som verklig kostnad. Då vilseleder man läsaren med avsikt! Verklig kostnad för klientplats: I Hagahemmet 4 557 euro per klientplats per år. i Gammelboda är motsvarande summa 8 748 euro.

Staden hävdar att i ändamålsenliga Gammelboda finns 55 klientplatser. Fel, Gammelboda är inte byggt för den typ av klienter som kommer dit, där måste tre klientrum användas till lager och kontor. I Hagahemmet som sägs ha för små rum har man i tre av de största klientrummen med toalett och badrum placerat administrativ personal. Låter det fiffigt? Staden hävdar att det i Gammelboda blir billigare. Bevisa det för skattebetalarna.

Till de förtroendevalda, som har makten över pengarna i staden: Om den planerade flytten blir av så kom ihåg att då förlorar staden minst 260 000 euro per år jämfört med dagens kostnad för Hagahemmet. Alla vet att Hagahemmet i nuvarande form inte uppfyller dagens krav, men att vänta med flytten några år går bra och under tiden kan man planera och kanske påbörja ett nybygge. Men öka då lite på takten, 2013 visste ni redan att Hagahemmet var utdömt, men ännu har ni inte hittat en tomt.

Till sist ett tips: Försök betala Esperis hyra med Kalle Anka-pengar, det kan lyckas för man vet ju inte vad de har för valuta på de karibiska öarna.

Leif Stenwall Ekenäs

Mer läsning