Besök från aikidons finrum

Träning. Dojon var välfylld då Kazuo Igarashi ledde en träning. Bild: Thomas Sundström

Karis aikidoförening Kizunanokai hade fint besök då japanska Kazuo Igarashi ledde en träning. För föreningen var det en stor sak att ha en av budogrenens ledande namn på plats.

Kizunanokai har dryga två år på nacken och allt fick sin start då J. Tervakari flyttade till orten. Tervakari har själv en gedigen bakgrund i aikido och har också en 4. dan grad i aikido. – Det är nog...