Beslutsfattarna har flytt sitt ansvar

Raseborgs stads beslutsfattare och stadens social- och hälsovårdsnämnd har totalt nonchalerat att ens planera de åtgärder som efterlysts av myndigheterna.