Beslutsfattare i Raseborg lyssnade på tre elevkårer från årskurserna 7–9

My Wahteristo, Jill Högberg, Stella Soramäki, Eden Wessman och Inka Louneva träffades i Höjdens skola för att berätta vilka aktiviteter de vill att Raseborg borde ge barn och unga. Bild: Charlotta Svenskberg

Elevkårer träffade politiker och tjänstemän i fredags. Ungdomarna är Raseborgs framtid, säger Jennie Ahtola, rektor vid Höjdens skola.

– I elevkåren har vi möjlighet att förbättra saker i skolan och lyfta fram sådant som vi elever tycker är viktiga, säger Jill Högberg som är medlem i elevkåren vid Ekenäs högstadieskola. Inka Lo...