Beslutet att stänga Prästkragen revs inte upp

Prästkullaföräldrarnas krav att bildningsnämnden omprövar sitt beslut att stänga daghemmet Prästkragen vann inte gehör på nämndens möte i tisdags.

I en skrivelse som föräldrarna lämnade in till nämnden nämns flera motiveringar till varför daghemmet borde få fortsätta. Nämnden ansåg ändå att inga nya uppgifter förts fram som skulle påverka det tidigare beslutet.

Nämnden var enhällig, säger ordföranden Filip Björklöf. Inga motförslag lades fram.

Nämnden beslöt den 8 mars att daghemmet ska stängas.

Mer läsning