Beslutet att stänga Klinkbacka blir fall för förvaltningsdomstolen

Vädjan. Eleverna i Klinkbackan koulu vädjar till beslutsfattarna att inte lägga ner deras skola, som de tycker är världens bästa skola. Bild: Lina Enlund

Raseborgs stadsfullmäktige har beslutat att den finska lågstadieskolan Klinkbackan koulu i Pojo stängs nästa år. Föreningen Klinkbackan koti- ja kouluyhdistys för ärendet till förvaltningsdomstolen.

Raseborgs stadsfullmäktige behandlade den nya uppdaterade servicenätsutredningen i måndags. Alla de åtgärder som föreslås i utredningen kunde inte godkännas – men de flesta, däribland att Klinkbackan...