Beslut: Samjouren läggs ner i höst

Beslutet innebär att sjukhuset mister alla operationer i anestesi. Bild: Patrik Lindström

HUS styrelse går emot de västnyländska kommunernas vilja och stänger samjouren vid Raseborgs sjukhus. Beslutet verkställs i höst.

Styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har beslutat stänga samjouren vid Raseborgs sjukhus. I stället anhåller man om undantagslov hos social- och hälsovårdsministeriet om att få inrätta en dygnet runt jour med en allmänläkare på plats. Beslutet innebär att sjukhuset mister alla operationer i anestesi.

SFP:s enda representant i HUS styrelse Björn Månsson kom med ett motförslag om att samjouren skulle fortsätta tills vidare, tills det nya västnyländska landskapet har inlett sin verksamhet och själv skulle få ta ställning till vilken roll Raseborgs sjukhus spelar i landskapets serviceutbud.

– Jag är grymt besviken. Sjukhuset blir ju kvar, men utan operationer i anestesi. Kvar blir en dygnet runt-jour för allmänmedicin, inklusive kirurgiska ingrepp i lokalbedövning, säger Månsson.

Fem ville bevara

Beslutet att slopa sjukhusets samjour vann i en omröstning med rösterna 11–5. För att bevara samjouren röstade SFP:s Månsson, SDP:s Ilkka Taipale, Pirkko Letto och raseborgaren Petri Kajander, samt Vänsterförbundets Anna Vuorjoki. Helsingfors universitets svenska prorektor Tom Böhling röstade blankt.

Samlingspartiets, De grönas, Centerns, Sannfinlädarnas samt en av Helsingfors universitets representanter röstade emot bevarandet av samjouren. De grönas Helka Hosia jävade sig, men hade en ersättare som alltså röstade för att lägga ner jouren.

SFP:s vice ordförande och kommunstyrelseordförande i Ingå Henrik Wickström är bestört och besviken över HUS styrelses beslut.

– Det här är en besvikelse och ett bakslag för hela regionen. Det här försämrar tillgången till service i Västnyland. Det är otroligt att HUS har mage att fatta ett sådant här beslut just nu, mitt i coroanepidemin, säger Wickström.

Mer läsning