Kompakt besvikelse mot HUS-styrelsens beslut

Illa. Att HUS styrelse nu fattade beslutet att ersätta samjouren med en allmänläkarjour dygnet runt ses som ett bakslag för hela regionen. Bild: Johanna Lemström

HUS styrelse går emot de västnyländska kommunernas vilja och stänger samjouren vid Raseborgs sjukhus i höst. Beslutet väcker bestörtning.

Styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har beslutat stänga samjouren vid Raseborgs sjukhus. I stället anhåller man om undantagslov hos Social- och hälsovårdsministeriet om att få inrä...