Beslut om Drottningberg står fast

Bild: Arkiv/arkisto

En omröstning krävdes, men stadsstyrelsen håller fast vid sin linje och ger Regatta Resorts rätt att skjuta upp byggstarten på Drottningberg.

Efter att stadsstyrelsen i januari godkände bolaget Regatta Resorts anhållan om en längre tidsfrist för byggstarten på Drottningberg lämnade de obundnas Eero Koli in en rättelseyrkan på beslutet.

I måndags tog stadsstyrelsen ställning till rättelseyrkan med både en egen beredning och ett utlåtande av Regatta Resorts som bilaga.

"Gick emot fullmakten"

I sin yrkan anser Koli att stadsstyrelsen har gått emot både stadsfullmäktiges beslut från 2009 och det gamla samarbetsavtalet från 2010 med företaget Oy Hjallis promotion Ab om projekten på Fabriksudden och Drottningberg.

Koli lyfter fram att enligt fullmäktiges beslut från 2009 fick stadsstyrelsens fullmakt att göra enbart mindre och tekniska ändringar i de villkor som fullmäktige slagit fast. Det beslut som stadsstyrelsen nu fattade i januari anser Koli vara varken en mindre eller en teknisk ändring. Därmed bryter stadsstyrelsens beslut mot kommunallagen.

"Tidtabellen får ändras"

I sitt utlåtande påpekar Regatta Resorts att det avtal som bolaget tog över efter Hangon Rantakiinteistöt Oy, som i sin tur hade tagit över avtalet efter Hjallis Promotion, innehåller en möjlighet att förlänga tidtabellen. Då detta villkor har ingått i avtalet som fullmäktige godkänt, och sedan givit stadsstyrelsen fullmakt att ingå med entreprenören, så kan stadsstyrelsen också nu besluta om tidtabellen.

Under stadsstyrelsens möte i måndags ledde ärendet ändå till debatt. Enligt beredningen skulle styrelsen hålla sin linje med samma motiveringar som Regatta Resorts fört fram.

Eero Koli anmälde jäv och Pertti Ruuska (Sannf) tog hans plats. Efter det föreslog Ruuska att Kolis rättelseyrkan skulle godkännas och att ärendet skulle föras till stadsfullmäktige för beslut. Torbjörn Ekholm (SFP) stödde förslaget.

Höll sin linje

Därefter följde omröstning. I den stödde ännu Bernt Förström (SDP) Ruuskas förslag, men förslaget föll med rösterna 5-3. Sture Söderholm (SFP), Jorma Nousiainen (SDP), Birgitta Gran (VF), Pirkko Heinänen (Saml) och Helena Lesch-Saarinen (SFP) röstade för stadsstyrelsens tidigare linje.

Ruuska, Förström och Ekholm anmälde därefter avvikande åsikt. Beslutet om att Regatta Resorts måste lämna in den första bygglovsansökan senast 1.10.2021 står därmed fast. Stadsstyrelsen anser sig ha haft befogenhet att fatta beslut och att ärendet inte lyder under fullmäktige.