Beslut att riva stuga och bastu i Pojo står fast

Stadsstyrelsen i Raseborg har beslutat att avslå Tommi Lempinens omprövningsbegäran av styrelsens beslut från den 27 november.

Omprövningsbegäran gällde beslutet att riva en bastu samt byggnaderna på fastigheten Björkkulla i Pojo, däribland en stuga som fungerat som lärarbostad.

Byggnaderna på Björkkulla har funnits med på listan över objekt som staden ämnar sälja. Innan en rivning kan verkställas måste en formell rivningsansökan lämnas in. Museimyndigheterna ska också höras.