Beskedlig första ordförandedebatt

Anders Adlercreutz, Anna-Maja Henriksson och Ida Schauman har nu inlett kampen om ordförandeskapet i SFP. Bild: Kristoffer Nöjd

Det var en Åbobo, en Kyrkslättsbo och en Jakobstadsbo som tentades i den första debatten i ordförandekampen inom SFP. Men det var inte bara Anders Adlercreutz från Kyrkslätt som var väl insatt i den västnyländska problematiken med indragningshotad tingsrätt, ökande arbetslöshet och försämrade förbindelser.

Inför en tacknämlig publik i Västra Nylands folkhögskola visade också Åbobon Ida Schauman och Jakobstadsbon Anna-Maja Henriksson visade insikt i de lokala svårigheterna. Nervösa var de åtminstone inte enligt egen utsago, de har ju alla riksdagsval på meritlistan.

Det var inga stora åsiktsskillnader som kom fram. Alla var ense om att regeringen är målet.

Anders Adlercreutz framhöll vikten av att vara en attraktiv partner i regeringen.

– Regeringsbildaren måste vilja ha oss med. Vi måste vara tydliga, konsekventa. Det ska finnas ett förtroende för oss. Det bygger vi upp under oppositionstiden. Den tiden kan ses som positiv om vi lyckas komma med i regeringen 2019.

Anna-Maja Henriksson sade att den första tiden i opposition gjorde partiet lite vilset.

– Hösten krävde mycket av riksdagsgruppen. Men vi håller på att hitta vår roll. Det känns bra att vara i opposition. Nu måste vi vara konstruktiva och lyfta upp egna alternativ. Det ska leda till att vi kan göra goda val.

Schauman framhöll vikten av att SFP ska vara en aktiv del av samhällsdiskussionen och ett proaktivt parti.

– Tankesmedjan Agenda ett bra exempel. Det är också viktigt att alla medlemmar känner att har ett inflytande i partiet.

Vilket avtal viktigast?

En av publikfrågorna handlade om hur kandidaterna ska få Finland på fötter igen ekonomiskt.

– Det handlar om att ro i land konkurrenskraftsavtalet. Vår arbetsmarknad hänger inte med Sveriges och Tysklands. Vi behöver vara mer flexibla. Vi måste skapa förutsättningar för tillväxt och ökad export. Unga kvinnor stannar hemma i för stor utsträckning. Det har regeringen inte tillräckligt åt. Också ungdomarna måste sysselsättas.

Adlercreutz sade att vi hamnat in i en ond cirkel med en generell pessimism i samhället. Företagen vågar inte investera.

Men han ansåg inte att konkurrenskraftsavtalet som helhet är det viktiga.

– De lokala avtalen är viktigare. Om man vet att man kan skära ner när det är dåliga tider vågar man investera när det går bra. Det måste bli lättare att genomföra generationsväxlingar till exempel för jordbruk.

Schauman tyckte regeringen har handlat fel.

– I Sverige insåg man att man måste få fackens förtroende innan man gör stora förändringar på arbetsmarknaden. Vår regering gjorde tvärtom – Man gick ut med hot utan att ha talat med facken först. Vi behöver en flexibel struktur, det måste bli lättare att anställa och lättare att avskeda. Men vi får inte glömma tryggheten och inte lämna de arbetslösa ensamma. Och vi får inte sluta satsa på utbildning och innovation.

Vices roll kan bli större

Man diskuterade också vice ordförande roll i partiet. Alla tre ansåg att den är viktig.

– Jag tror vi har möjlighet satsa mer på dem för att ha fler spelare på plan. Där finns mycket att utveckla. Men det är partidagen som väljer vem det blir. Det ska vi lyssna på, sade Henriksson.

Schauman ville ge vice ordförande en större roll i den offentliga debatten.

– Vi borde jobba på att utöka den synligheten. Vi kommer behöva allas kunskap.

Adlercreutz förespråkade en svensk modell, det vill säga att använda vice ordförande som ett slags språkrör.

– Man kan tilldela vice ordförande något specialområde och på så sätt få en bra arsenal i debatten.