Bernie & Hillary

Även om det kan se annorlunda ut för oss här i Europa är de liberala värderingarna faktiskt på frammarsch i USA, på bekostnad av konservatismen.

Världen följer med spänning händelserna i den amerikanska presidentvalskampanjen. Fokus ligger på Donald Trump, som har gjort kampanjen intressant även för sådana människor som annars inte skulle bry sig. Som den narcissist han är har Trump sett till att få all uppmärksamhet. Samtidigt har många missförstått vad som egentligen är betydelsefullt i den kampanj som vi nu får bevittna: att en stolt socialist och en kvinna är de mest sannolika vinnarna i USA:s presidentval i november.

Om endera Bernie Sanders eller Hillary Clinton blir vald är det en mycket större sak för det amerikanska samhället än vad Donald Trump någonsin kan vara. Det är egentligen ingenting särskilt märkvärdigt med en rik amerikansk man i den sena medelåldern, som säger fula saker. Sådana finns det gott om i USA, också inom politiken. Socialister och kvinnor har däremot varit lika vanliga i den amerikanska politiska ledningen som folkvett i den finländska invandringsdebatten.

För amerikanarna har socialism traditionellt varit samma sak som kommunism. När alla andra bannor har använts, har man till sist kunnat kalla sin (demokratiska) motståndare för "socialist". Varken den som sagt det eller publiken har egentligen vetat vad ordet betyder, men ett hot mot den amerikanska livsstilen är socialismen i alla fall.

Förutom några utrikesministrar och andra ministrar samt några framstående positioner i kongressen, har kvinnor haft en mycket liten roll i den amerikanska politiken. Till och med representanter från den historiskt hårt nedtryckta svarta minoriteten har haft en större andel betydelsefulla positioner i USA:s ledning än kvinnorna. Även för tillfället har kvinnorna endast 20 procent av mandaten i USA:s kongress, medan de till exempel i vår riksdag har närmare hälften.

Varför har det blivit möjligt för en socialist och en kvinna att bli USA:s president? För det första är socialismen inte ett fult ord för amerikaner under 40 år. De kan inte lika lätt skrämmas med historier om Sovjetunionen, som känns avlägset. Däremot är de rädda för ansvarslösa finansinstitut och för den republikanska skattepolitiken, som har gjort de rika rikare och medelklassen fattigare. Detta är det enkla skälet till Bernie Sanders popularitet bland unga väljare.

Även om det kan se annorlunda ut för oss här i Europa är de liberala värderingarna faktiskt på frammarsch i USA, på bekostnad av konservatismen. Detta gör det möjligt för en kvinna att på allvar kandidera i presidentvalet. Clintons prestation saknar motstycke i USA:s historia och bör respekteras.

Det paradoxala är att det inte är demokraterna själva utan republikanerna som har möjliggjort allt detta. De har själva producerat sin egen mardröm genom att driva sådan ekonomisk politik som gynnat den mest förmögna procenten. De har ständigt attackerat president Barack Obama utan hänsyn till vad som är rimligt. Nu skördar demokraterna det som republikanerna har sått.

Lauri Rapeli Forskningschef vid Åbo Akademi