Berner

Affärsbuffeln från Kempele borde på förhand lära sig den åländska självstyrelsens historia och landskapets särställning i riksgemenskapen med Finland.

Det starkaste ordet om relationernas nuläge mellan Åland och republiken har yttrats av tidigare lantrådet Roger Nordlund. – Det råder en konstitutionell kris mellan landskapet och fastlandet. Vår företrädare i Mariehamn landshövding Peter Lindbäck förmodar att regeringen Sipiläs åtgärder driver Åland allt längre västerut. Tidigare lantrådet Camilla Gunell talar om ett "rubbat förtroende". I stridens hetta sade hon som näringslivsansvarig på Åland sig vara "ursinnig" över hur man agerat i regeringskorridorerna i Helsingfors.

I krisens centrum står ett utlovat stöd från statsmakten för att utvidga vindkraften på Åland. Efter snåriga förhandlingar beslöt ett ministerutskott att stödet skulle beviljas och våren 2015 bekräftade riksdagen detta åtagande i klassen tiotals miljoner.

Idyllen kraschade i början av detta år. Med många vänliga formuleringar måste kommunikationsminister Anne Berner (C), även ansvarig för Åland och nordiska frågor, konstatera att inga anslag fanns i budgeten för den åländska vindkraften och att statens svåra ekonomiska läge gjorde att det heller inte fanns utrymme i budgetförslagets marginaler för att improvisera fram ett stöd.

Denna gång hade Anne Berner uppenbarligen jobbat hårt för att nå en lösning – i motsats till hennes nonchalans när det gäller järnvägstrafiken i södra Finland. Camilla Gunell säger att Mme Berner försökte lösa problemen "in i det sista".

Än en gång har vi här ett exempel på hur oerfarna och svaga ministrar kuvas av sina tjänstemän. I Ålandsfrågan fanns tjänstemännen på Arbets- och näringsministeriet, som fortlöpande motarbetade stödet till åländsk vindkraft. Man hänvisade till att tariffsystemet upphör 2017, att kalkylerna för energipriset är väldigt oklara och att nuvarande elpris gör vindenergin olönsam. I Kommunikationsministeriet kunde envisa och hånfulla tjänstemän blockera lösningar för trafiken med regionaltåg mellan Karis och Helsingfors.

De omedelbara följderna för Åland blir drastiska. Av sexton planerade möllor kommer fjorton nu att sannolikt säljas till Litauen. Kvarvarande halva dussinet möllor kan på grund av dålig räntabilitet också hamna i farozonen. I dag produceras nästan en fjärdedel av landskapets elenergi med vindkraft. Planen att utvidga produktionen hade lett till nästan tre fjärdedelars andel för vindkraften.

Nya prövningar väntar Åland. En ny lag om självstyrelsen skall arbetas fram. Det framtida stödet för sjöfarten ligger i vågskålen. Själva grundbultarna i fundamentet för Åland och Finland kan äventyras. Republikens president har minskade möjligheter som självstyrelsens "letzter Instanz". EU har övertagit åländsk behörighet att fatta beslut. Ålänningarna saknar både en finländsk valuta och plats i Europaparlamentet. SFP är i opposition. Landskapsreformen ter sig problematisk.

Statsminister Juha Sipilä skall besöka Åland i mars. Besöket borde hårdbevakas av medierna. Affärsbuffeln från Kempele borde på förhand lära sig den åländska självstyrelsens historia och landskapets särställning i riksgemenskapen med Finland. Riksdagsledamoten Teuvo Hakkarainen och andra sannfinländare kan han gott lämna hemma.

Ralf Friberg

Mer läsning