Berner beslöt att Skogbykorsning stängs

Trafik- och kommunikationsminister Anne Berner fattade i morse beslut om att olyckskorsningen i Skogby stängs i dag.

Plankorsningen i Skogby i Raseborg hålls stängd tills vidare.

– Beslutet att stänga korsningen fattades genast på torsdagsmorgonen, efter att olycksutredningscentralen dagen innan meddelat om att så borde ske, säger trafik- och kommunikationsminister Anne Berner.

Trafikverket stänger korsningen redan i dag torsdag på grund av att den i enlighet med banlagens 18 paragraf orsakar omedelbar fara för vägtrafiken. Trafikverket svarar för de kostnader som uppstår på grund av att korsningen stängs, meddelar trafik- och kommunikationsministeriet.

Därtill ska Trafikverket inleda planeringen av permanenta lösningar för hur järnvägsspåret ska korsas på området Leksvall–Skogby.

– Det här är en första åtgärd med anledning av olyckan som krävde fyra personers liv. Tilläggsåtgärder kommer och vi meddelar om dem snart, säger minister Berner.