Berättigad uppståndelse kring mässlingsfallen

Om vi blundar för det som varit kommer sjukdomarna att återvända och döda igen.

Vaccin är troligen den moderna läkevetenskapens största framgångssaga. Sjukdomar som skördade offer på offer, speciellt bland de yngsta, har bekämpats så effektivt att vi har börjat glömma deras konse...