Berättelsen (s)om ett övergrepp

Bild: Niklas Sandstrom

Monika Fagerholm är en suverän författare. Det är både en styrka och en svaghet i hennes nya roman Vem dödade bambi?

Tätare prosa har hon aldrig skrivit. Den är omisskännligt fagerholmsk, men stramare hållen. Det lekfulla överflödet löper i noga utmejslade fåror. Svinnet, läckagen, öppningarna är minimerade och med...